top of page

Vrijwaringsclausule

alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op de website van "a DeeJay 4u", dus www.adeejay4u.be en afgeleide versies zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wombat AV Solutions bvba is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doelen.

Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd door deze derden.

Aansprakelijkheid

De website www.adeejay4u.be en afgeleide versies zijn zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis.

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die 

bottom of page